Regler

Regler för Frykbergs Skärgårdssegling

STARFÖRFARANDE: Alla startar själv med hjälp av GPS tidsreferens. Startlinjen söderut från GRUNDET, i linje med östudden på SNÄCKAN och orange märket på GRUNDET, se banskiss. Starttid lämnas på skepparmöte. Ärlighet vid start måste då bli ”Gentlemen’s agreement”
MÅLGÅNG: Målgången är fyren och ostudden OXKOBB och en linje söder ut, se skiss. (Då korta banan seglas är målet mellan kabeltavlorna på HJÄLMÖ och VÄSTERHOLME ) Alla noterar sin egen tid. Första båt i mål stannar och tar placeringar i mål och om möjligt även tider. Första båt stannar i 90 minuter eller tills avlösning sker. Andra båt i mål reserverar en bra plats i natthamn åt vinnande båt och eventuellt till avlösande båt. Alla måste respektera att dessa platser är reserverade.
AKTUELL BANA: Aktuell bana anges på skepparmötet.
VÄJNINGSREGLER: Vanliga väjningsregler gäller. För att undvika protester och komplicerade regler, vädjas om ÄRLIG SEGLING. (OBS – EJ TÄVLINGSREGLER dvs LUFFNING EJ TILLÅTEN). Deltagare skall med alla medel förhindra att situation kan uppstå som kan vålla skada för annans båt oavsett sjövägsreglerna.
FÖRSÄKRING: Deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
AVBRUTEN TÄVLING: Båt som utgår skall meddela tävlingsledningen detta alternativt genom ombud eller med GSM telefon. Telefonnummer finns i startlistan. De tävlande seglar med struken flagg. När deltagare har brutit sättes nationsflagga.
PRISUTDELNING: Prisutdelning förrättas i överenskommen natthamn när resultaten sammanräknats. Priser till alla deltagande båtar (så långt lagret räcker).
BESÄTTNINGAR: Tjej = 100% Tjejbesättning. OBS inga skäggiga damer.
Familj = Familjebesättning, för att kvalificera sig för familjebesättning gäller ”Ensam”, ”Han och Hon”, eller ”Han eller Hon med barn max 15 år”. Är barn(a) äldre än 15 år är den besättningen för bra för att segla som familjebesättning
RESULTAT: Resultatlista anslås veckan efter seglingen här på www.frykbergsregattan.se samt emailas ut.