Banbeskrivningar

Samling på fredagen
Här hittar Du en länk som visar samlingsplatsen på fredagen, Hästholmen vid Södra grinda. Vi samlas på nordvästra sidan av Hästholmen, i det skyddande faret mellan Hästholmen och Södra Grinda. Fram till Hästholmen finns en fyrad farled som gör det lätt att hitta även om det blivit lite mörkt. 
Länk här!

Startlinje
Starten är densamma för alla banor. Söderut från GRUNDET, i linje med östudden på SNÄCKAN och orange märket på GRUNDET,enligt skiss.

BANA 1: Mellan, längd ca 19 M
Runda norr och öster om Långgrunden och söder om Södermöja. Målgång är fyren och ostudden Oxkobb och en linje söder ut , se skiss.

BANA 2: Korta, längd ca 11.5 M
Runda öster om Rågrunden och söder om Lisslö. Målgång mellan kabelskyltar på Hjälmö och Västerholme, se skiss.

BANA 3: Långa, längd ca 23 M
Runda norr och öster om Långgrunden och söder om Fjärdholmarna. Målgång är fyren och ostudden Oxkobb och en linje söder ut, se skiss.

BANA 4: Nya 19 nm Mellan, längd ca 19 M
Norr om Rågrunden, runda Trulsör om styrbord (håll ut för uppgrundning N om Trulsör!), runda Fjärdholmen om styrbord, runda, runda Furuskäret om styrbord. Målgång mellan kabelskyltar på Hjälmö och Västerholme, se skiss.

FrykBanor